Universell utforming

Hva er universell utforming?

Universell utforming er å tilrettelegge for at alle kan bruke produkter og tjenester uavhengig om de har funksjonsnedsettelse eller ikke. Dette er viktig for å inkludere alle og gi alle like muligheter til å fungere i samfunnet. Når det gjelder universell utforming av nettsider handler det om å tilrettelegge for at informasjonen kan formidles på en god måte. WCAG 2.0 er en standard som definerer retningslinjer som omhandler universell utforming og vi har lover i Norge som stiller krav til å oppfylle deler av denne.

Krav og lover

Det finnes krav til hvordan universell utforming på nettsider skal være og det blir definert i  Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0. Standarden stiller krav til nettsider slik at innholdet blir mer tilgjengelig for en større gruppe mennesker som også inkluderer personer med funksjonsnedsettelse. Denne er bygget opp av fire prinsipper, 12 retningslinjer og 61 testbare suksesskriterier. Likestillings- og diskrimineringsloven stiller krav om universell utforming av IKT-løsninger som inkluderer at nettsider må oppfylle 35 av 61 suksesskriterier.

Tips til best mulig universell utforming

Alternativ bildetekst

I dag bruker vi mye bilder og illustrasjoner og da er det viktig med alternativ bildetekst, også kalt alt-tekst. Denne teksten vil vises dersom bildet ikke vises og gjør også at personer med funksjonsnedsettelse også kan få med seg innholdet ditt. Denne teksten skal både formidle motivet på bildet eller illustrasjonen i tillegg om den har et annet formål, som for eksempel at den er en lenke til noe annet. Bilder som kun er dekorative skal også ha en alt-attributt, men denne skal være tom.  Man bør prøve å unngå å bruke bilder av kun tekst hvis det heller kan presenteres direkte som tekst på nettsiden. Dersom det er diagrammer eller andre bilder av tekst er det viktig å gi en god beskrivelse av denne teksten i alt-teksten. I tillegg er det viktig med alt-tekst for søkemotoroptimaliseringen da dette blir brukt som nøkkelord når folk søker etter bilder. Ønsker du å bli bedre på søkemotoroptimalisering kan du lese mer her!

Fargebruk

På nettsider bruker vi ofte farger for å definere ulike elementer på siden og gjerne for å gi en stemning hos brukeren. Ved bruk av farger er det viktig å ta hensyn til personer med nedsatt syn eller fargeblindhet. Farger kan oppleves forskjellig på like flater og enheter og det er derfor viktig å ikke la fargebruk være den eneste informasjonen som blir gitt. Istedenfor å kun bruke fargekontrast på en lenke bør du også bruke at annet element som for eksempel en understrek for å styrke budskapet.

Struktur av kode og tekst

God struktur øker lesbarhet og navigering på nettsiden, derfor bør strukturen være lik på hele nettstedet i tillegg til å følge kravene i WCAG 2.0. Riktig bruk av HTML-elementer hjelper nettleseren til å forstå innholdet og er viktig når innholdet blir presentert til personer med funksjonsnedsettelse. Strukturen på overskriftene bør rangeres etter hva som er viktigst og bruke elementene H1 til H6 deretter. Det bør kun være en H1 og resten av overskriftene bør benyttes i rekkefølge. Overskriftselementene brukes kun til struktur av innholdet og ikke for å påvirke utseende, det gjøres med CSS.

Skrevet: 22.04.2021  –  sist endret 14.12.2021

Lær mer

SEO

Lær om hvordan søkomotoroptimalisering fungerer og hvordan du kan bedre din SEO!

Universell utforming

Lurer du på hva universell utforming er, og hvilke krav som stilles?

HTML og CSS

Hva er egentlig HTML og CSS, hva er forskjellen mellom de og hva brukes de til?

Bootstrap

Få vite hva Bootstrap er og hvordan du kan komme i gang med ditt eget prosjekt!