DigCBA

visuell identitet - web design

Canubia (fiktiv)

Produkter

  • Logo
  • Emballasje
  • Design til nettside
  • Visuell profil
  • Businesskort

Oppgaven vår bestod i å utvikle emballasje og visuell profil for en fiktiv kaffeprodusent. Dette var et samarbeidsprosjekt med to medstudenter som involverte design av emballasje og et helhetlig visuelt uttrykk for merket.

Design kaffeposer
Logo Canubia

Logoen bygger på to konsepter. Hver bokstav i fonten kan minne om formen på en kaffebønne, og prikken over i-en symboliserer dampen fra en varm kopp kaffe, både metaforisk og figurativt. Bedriftens navn har høy leselighet, og logoen fungerer godt på ulike flater og mot ulike bakgrunnsfarger. Den er enkel og rett på poenget, uten overdrevenhet.

Visuell identitet

Den visuelle identiteten blir presentert gjennom bedriftens stilguide, som inkluderer bruken av logo, farger, typografi og mønster. Designet og logoen er avgjørende elementer i den visuelle identiteten, og de grafiske elementene brukes i ulike størrelser og kombinasjoner for å sikre en helhetlig visuell fremtoning.

Beskrivelse av font og farger
Fargeprofil for Canubia

Farger

Valget av fargepalett er inspirert av kaffe og varme nyanser. Fargene representerer de ulike kaffesortene som Canubia tilbyr, og bidrar til å gi bedriften en elegant stil. De harmonerer godt sammen og skaper en enhetlig estetikk når de kombineres.

Fargevalget er nøye gjort for å skape kontraster og enhet i designet. Mønsteret av bølger er et gjennomgående element i den visuelle profilen, og det henspiller på kaffebølger. Bølger symboliserer også ro og vann, noe som er viktig i arbeidet med å lage kaffe.

Handlenett med canubia logo